Inleiding

Next Level You Academy, aangedreven door Roy Wenting Training & Consulting, respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonlijke informatie te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en beschermen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Next Level You Academy, gevestigd te Heiackerdreef 14, 4847 BX te Teteringen, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. Voor vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u contact opnemen via contact@nextlevelyouacademy.nl.

Verzamelde gegevens

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze diensten. Dit kan onder meer uw naam, contactgegevens, betaalinformatie en andere relevante informatie rondom aangeboden trainingen omvatten.

Nieuwsbrief

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Next Level You Academy / Roy Wenting Training & Consulting de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat relevante artikelen, informatie over diensten en/of producten, en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt.

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor specifieke doeleinden, zoals het leveren van onze diensten, het bijhouden van de voortgang van uw training, het verstrekken van klantenondersteuning en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Derden

Voor het gebruik van een aantal via Next Level You Academy / Roy Wenting Training & Consulting geleverde diensten laat je persoonsgegevens achter bij derden, bijv. Typeform (vragenlijsten), Passion (app), Plug & Pay (betaling) en Enormail (mailings) etc..

Persoonsgegevens worden, indien relevant voor deelname aan trainingen, door Next Level You Academy of de gebruiker zelf gedeeld met ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden correct en efficiënt uit te voeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa, maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Een verwerkersovereenkomst wordt gesloten om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Bekijk de voorwaarden per dienstverlener door op de desbetreffende link naar de privacy statement te klikken. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Next Level You Academy / Roy Wenting Training & Consulting persoonsgegevens verstrekken indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Functionele cookies: Deze zijn nodig voor een goede werking van de website.

Next Level You Academy / Roy Wenting Training & Consulting maakt ook gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten (en/of producten) vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).

Next Level You Academy / Roy Wenting Training & Consulting maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Next Level You Academy / Roy Wenting Training & Consulting inzicht in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s, en onderwerpen. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en over het https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, en jouw IP-adres wordt niet meegegeven. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien wettelijk verplicht. Next Level You Academy / Roy Wenting Training & Consulting heeft hier geen invloed op.

Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten.

Gegevensdeling en openbaarmaking

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer dit wettelijk vereist is. Wanneer deling plaatsvindt, zorgen wij ervoor dat passende maatregelen worden genomen om uw gegevens te beschermen.

Beveiliging van gegevens

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en beschermen deze tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. Next Level You Academy / Roy Wenting Training & Consulting maakt gebruik van externe online diensten door derden en opdrachtgevers of gebruikers accepteren de privacy voorwaarden van deze derden. Next Level You Academy / Roy Wenting Training & Consulting heeft hierop geen invloed en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve handelingen door deze derden.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging, neem dan contact op via contact@nextlevelyouacademy.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Next Level You Academy / Roy Wenting Training & Consulting bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verwerkt en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dienen bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Uw rechten

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, het recht om deze te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem daarvoor contact met ons op via contact@nextlevelyouacademy.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Next Level You Academy / Roy Wenting Training & Consulting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl